Annapannapuff

Hans Roslings memoarer
(null)

"Hur jag lärde mig förstå världen" skrev Hans tillsammans med Fanny Härgestam när han fått sin dödsdom, cirka ett år kvar att leva. Trots det känns boken verkligen inte som något hastverk, tankarna hade nog funnits där ett bra tag. Jag gillar Hans Roslings stil, redan på barnmorskeutbildningen älskade jag hans animerade bilder på hur mödra- och barndödlighet ser och historiskt har sett ut, han förklarade världen för mig! 
Boken är lättläst, fylld av anekdoter från Hans liv och samtida funderingar. Vi får följa hans väg från läkare, till forskare, till lärare, med hela världen som arbetsfält. Boken är också en kärlekshistoria, Hans och hans fru Agneta, som är barnmorska, har delat ett långt, innehållsrikt liv tillsammans. Jag älskar hur han drar paralleller till preventivmedel och vaccin, när det handlar om ökad livslängd och bättre levnadsvillkor, han HAR verkligen förstått världen! Hans Rosling lämnar ett stort arv efter sig, han var den som startade upp Läkare utan gränser i Sverige och har tillsamman med sin son och sonhustru startat stiftelsen Gapminder, som nu fortsätter sprida kunskap om hur världen ser ut och vart den är på väg. 

En bra och viktig bok som alla borde läsa!