Annapannapuff

Mellan hägg och syren
Nu är vi där! I söndags såg jag den första utslagna häggen, idag är trädet vitt! Och syrenknopparna är STORA! Nu gäller det att njuta järnet, maj har en tendens att fyllas av så många måsten att det är svårt att hinna njuta. 

(null)
(null)
(null)

Alf Henriksson har skrivit den här kloka, lite vemodiga dikten: 

"Jag såg att häggen blommade,
det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade
och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna,
hon sydde på en klut.
Och när hon lyfte blicken
hade häggen blommat ut."