Annapannapuff

#vadsomhelstmenaldrigSD
(null)

En enda dag kvar till valet och jag är djupt bekymrad och nervös inför valresultatet. Förändring kan vara bra, men inte till vilket pris som helst...