Annapannapuff

Sommartid forever?
Natten mellan lördag och söndag så blir det sommartid, dvs vi ställer FRAM klockan en timme.
(null)

Idag klubbades ett beslut igenom i EU, att slopa sommartid/vintertid. Från och mer år 2021 är det upp till respektive land att själva bestämma om de vill ha evig sommartid eller evig vintertid. Så antingen ställer vi om klockorna för sista gången i mars 2021 och får sedan sommartid för alltid eller så ställer vi om klockorna även i oktober samma år och så blir det konstant vintertid efter det. För mig spelar det egentligen ingen roll, det är omställningen jag tycker är jobbig.