Annapannapuff

The High Line
På resans sista dag hann vi också med en promenad på the High Line, ett nedlagt, upphöjt tågspår. När lastbilar ersatte den tunga tågtrafiken i centrala New York stod plötsligt den flera kilometer långa sträckan öde. 2009 invigdes parken the High Line och den är idag ett populärt utflyktsmål i New York. 

Utsikten är på vissa ställen superhäftig: 
(null)
(null)

Lika häftigt är det att en del av tågrälsen finns kvar och är inramad av växter och träd: 
(null)
(null)
(null)

High Line är väl värt ett besök, även om det fina dagar är så trångt att man nästan måste köa i vissa passager. 

Utsikten in mot Manhattan är också fin, att se gatorna lite ovanifrån ger en bra överblick: 
(null)