Annapannapuff

Cellprov räddar liv!
Sveriges radio publicerade i veckan en artikel med rubriken: Missade cellprov ökar cancerrisken. Det handlar om data från Nationella kvalitetsregistret, som visar att kvinnor som inte tagit cellprov regelbundet står för 40 % av all livmoderhalscancer i Sverige. 

Positivt är att så många faktiskt tar cellprov regelbundet, det är enligt artikeln bara 2-3 % av kvinnor i rätt ålderspann (23-64år) som aldrig eller sällan (mer än var 8:e år) tar cellprov. Dessutom är det jättebra att  Gardasil (HPV-vaccin) numer ingår i det nationella vaccinationsprogrammet sedan 2012. Det kommer minska antalet cancerdrabbade och gör förhoppningsvis också så att unga tjejer tidigt blir medvetna om vikten av att ta cellprov regelbundet. Jag, som skolsköterska och som barnmorska, prataralltid om hur viktigt det är att ta regelbundna cellprov, när jag vaccinerar med Gardasil. Vaccinet ger ett bra skydd, men cellprov behövs också - se det som en gratis livförsäkring! Tar du cellprov regelbundet minskar du risken att drabbas av livmoderhalscancer med nästan 90%, Gardasil, i sin tur, ger ett 70%-igt skydd mot HPV (Humant PapillomVirus). Visste du förresten att sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer är starkare än det mellan rökning och lugncancer? 

Negativt är förstås att alla kvinnor inte tar cellprov. En del tar dem oregelbundet, en del inte alls. Vad beror frånvaron på? Hur når vi de kvinnorna? En tänkbar orsak är tidsbrist, vilket vi kan försöka avhjälpa med flexibla tider, gärna tidiga morgnar, sena kvällar och tider på helger. En annan orsak, som jag stött på som barnmorska, är rädsla för själva provtagningen. Rädslan är ofta ogrundad och sammankopplad med andra gynekologiska undersökningar. Här är information bästa botemedlet. Många unga känner sig odödliga, cancer drabbar ju mest äldre, eller? Inte när det gäller livmoderhalscancer! Just cellprov erbjuder man inte efter 64 år, eftersom risken då är så försvinnande liten om man regelbundet tagit cellprov som varit ok tidigare. Sedan finns det grupper som är extra svåra att nå, som till exempel förståndshandikappade och nyanlända. 

(null)

Ta ett cellprov och sprid budskapet, cellprov räddar liv!